Manualen

Innhold

  • Her er innholdsfortegnelsen til manualen. Hver linje er en lenke til et av kapitlene. Tallene i parentes refererer til sidetallene i den papirbaserte manualen. Lykke til!

 

 

Innholdsfortegnelse (versjon 4)

 

Gottman parterapi i et nøtteskall

Gottman terapifilosofi: Forutsetninger

Terapioversikt - mål for terapien

Prosessen

Oppsummering

Referanser

Hvordan skal jeg bruke denne håndboken (XXXIII)

Innholdsfortegnelse (XXXV)

 

INNTAKSPAKKE

Del I for terapeuten:

Vurdering av semistrukturert intervju for parterapi (1)

Semistrukturert intervju for parterapi (3)

Semistrukturert intervju for bikulturelle par (engelsk og norsk tekst) (5)

Det gode, robuste huset (10)

Intervensjoner knyttet til Det gode, robuste huset (10b)

Oversikt over ”Det gode, robuste huset” – spørreskjemaer (11)

”Sentiment Override” – følelsesmessig perspektiv (12)

Hvordan arter konflikten seg og hvordan blir den moderert (13)

”Det gode, robuste huset”, vurdering og tolkning av spørreskjemaer (14)

Skåringsnøkkel for Locke-Wallace Marital Adjustment Test (15)

Skåringsnøkkel for Weiss-Ceretto Relationship Status Inventory (16)

Gottman - 19 vanlige temaer, sjekkliste (17)

Klinikerens sjekkliste (20)

Skåringsnøkkel for emosjonell mishandling (25)

Skåringsnøkkel for kontroll, redsel og fysisk aggresjon/vold (26a)

Skåringsprotokoll for inntakspakken (26b)

Vurdering av psykopatologi (27)

Skåringsark for SCL-90 US30 (28)

Skåringsark for SCL-90-R (29)

Skåringstabell for SCL-90-R (31)

Skåringsnøkkel for seks spørreskjemaer for omveier (32)

Skåringsnøkkel for spørreskjema for bruk av stoff og alkohol (33)

Når er parterapi kontraindisert eller i behov av supplerende terapi? (34)

Vurdering av mulig ”motstand” i forhold til parterapi (35)

 

Del II for klientene:

Personopplysninger (36)

Locke-Wallace Marital Adjustment Test (37)

Weiss-Ceretto Marital Status Inventory (38)

Kjærlighetens kart (39)

Beundring og kjærlighet (40)

Å snu seg fra eller vende mot fra partneren (41)

Negativt perspektiv (42)

Oppstart (43)

La seg påvirke av den andre (44)

Reparasjonsforsøk (45)

Kompromiss (46)

Fastlåste konflikter (47)

Fire faresignaler for et parforhold (48)

Følelsesmessig overveldelse (49)

Følelsesmessig avstand og ensomhet (50)

Kvaliteten på sex, romantikk og lidenskap i forholdet (51)

Felles mening, å verdsette og støtte hverandres drømmer (54)

”19 vanlige temaer” spørreskjema (57)

Gottman spørreskjema for emosjonell mishandling (EAQ) (68)

Spørreskjema for kontroll og frykt (70)

Spørreskjema for fysisk aggressive handlinger (71)

SCL-90-R (73)

”Omveier” - seks spørreskjemaer (77)

Spørreskjema for bruk av stoff og alkohol (93)

Spørreskjema for selvmordsrisiko (95)

 

INTERVENSJONSBIBLIOTEK

Oversikt: Bruk av intervensjonene, avslutning, gi opp (96)

Vennskap, nærhet og ømhet:

Intervensjon nr.1 Kjærlighetens kart – bli bedre kjent med din partner (97)

Intervensjon nr.2 Kjærlighetens kart – generalisering til hverdagen (100)

Intervensjon nr.3 Forsoning etter skade og krenkelse (103)

Intervensjon nr.4 Kall og ettermæle (105)

Intervensjon nr.5 Triumfer, kamper og slit (106)

Intervensjon nr.6 ”Jeg setter pris på…” adjektiv-sjekkliste (107)

Intervensjon nr.7 Takknemlighetsliste (108)

Intervensjon nr.8 Syv ukers plan for å bygge opp gjensidig vennskap i parforholdet (109)

Intervensjon nr.9 Kjærlighet og beundring i hverdagen (112)

Intervensjon nr.10 Styrke i forholdet – sjekkliste (113)

Intervensjon nr.11 ”Jeg har lyst å gjøre dette for deg” (115)

Intervensjon nr.12a og 12b Stressreduserende samtale: Hvordan har dagen din vært? (117)

Intervensjon nr.13 Arbeide som et team: Papirtårn (123)

Intervensjon nr.14 Forhandle om makten i parforholdet: Hvem gjør hva i forholdet? (127)

Intervensjon nr.15 Å roe seg ned fysiologisk. Stressreduserende samtale (130)

Intervensjon nr.16 Å bygge ritualer for emosjonell kontakt (135)

Intervensjon nr.17 Etterdønning etter mislykkede tilnærmingsforsøk (139)

 

Seksualitet, romantikk og lidenskap i forholdet

Intervensjon: Sex A: Seksualitet, romantikk og lidenskap i relasjonen (145)

Intervensjon: Sex B: Hvem, hva, hvor, når og hvorfor når det handler om sex (147)

Intervensjon: Sex C: Seksuelt kjærlighetskart (148)

Intervensjon: Sex D: Et kart over din partners seksuelle drømmer (150)

Intervensjon: Sex E: Kvaliteten på sex, romantikk og lidenskap i forholdet (151)

 

Konfliktmoderering

Intervensjon nr.18 Konflikthåndtering, vedvarende, fastlåste og løsbare tema (153)

Intervensjon nr.19 ”Drømmer bak konflikter”: Hensikten (159)

Intervensjon nr.20 ”Drømmer bak konflikter”: Akseptere hva du ikke kan forandre (160)

Intervensjon nr.21 ”Drømmer bak konflikter”: Å finne drømmen som ligger under partnerens fastlåste posisjon (177)

Intervensjon nr.23 ”Drømmer bak konflikter”: Å oppheve fastlåste konflikter II: Respektere og anerkjenne hverandres drømmer (182)

Intervensjon nr.24 ”Drømmer bak konflikter”: Å oppheve fastlåste konflikter III: Bevegelse til kompromiss (183)

Intervensjon nr.25 Etterdønning etter en krangel (187)

Intervensjon nr.26 Konfliktmoderering: Arbeid med angrep-forsvar VideoPlayback (190)

Intervensjon nr.27 Konfliktmoderering: Arbeid med angrep-forsvar ”Indre arbeidsmodell”(191)

Intervensjon nr.28 Konfliktmoderering: Arbeid med angrep-forsvar Anotol Rapoport øvelse (192)

Intervensjon nr.29a De fire faresignalene: Å skape en kultur av anerkjennelse og stolthet (204)

Intervensjon nr.29b Benevne de fire faresignalene, og erstatte dem med motgiften (206)

Intervensjon nr.30 Håndtering av angrep – forsvar: Myk start (209)

Intervensjon nr.31 Reparasjon under en negativ samtale, kunsten å roe seg ned. Sjekkliste for reparasjon (215)

Intervensjon nr.32 Å være følelsesmessig overveldet og å kunne roe seg ned (217)

Intervensjon nr.33 Prinsipper for å roe seg ned (220)

Intervensjon nr.34 Håndtere løselige problemer: La seg påvirke og finne en felles grunn (222)

Intervensjon nr.35 Håndtering av løslige problemer: Kompromiss (223)

Intervensjon nr.36 Håndtering av Meta-Emosjon Mismatch og filosofien til dine emosjoner (226)

 

Bygge felles mening

Intervensjon nr.37 Felles mening: Verdsette og støtte hverandres drømmer (228)

Intervensjon nr.38 Bygge felles mening (232)

 

Forebygging og oppfølging

Intervensjon nr.39 Tilbakefall og ny start – Røykvarsler ved overskridelse av negative terskel (237)

Intervensjon nr.40a Oppfølging (240)

Intervensjon nr.40b Oppfølgings-spørreskjema (241)

Intervensjon nr.41 Arbeid med kjærlighetskartene: Forholdets historie og filosofi (242)

Intervensjon nr.42 Dele vennskap og beundring. En øvelse i takknemlighet (246)

Intervensjon nr.43 De magiske 5 timene i uken (247)

Intervensjon nr.44 Arbeide med beslutningsmønstre eller stil: en øvelse på å ta felles beslutninger. Overlevelse etter flykrasj på en fjelltopp (249)

Intervensjon nr.45 Teambyggingsøvelse. Øvelse: å overleve på en øy. Å akseptere påvirkning og å arbeide sammen som et team (252)

Intervensjon nr.46 Vende seg til hverandre. Hvordan forandrer du på ditt parforhold? (256)

Intervensjon nr.47 Emosjonelt kommunikasjonsspill (257)

Intervensjon nr.48 Analyse av parforholdets omkostninger (268)

Intervensjon nr.49 Minimalisering av ”de fire farsignalene”: Snakke- og skriveøvelse (269)

Intervensjon nr.50 Arbeid med følelsesmessig overveldelse og mulige mistilpasninger (270)

 

Appendix I

Meta-emosjon og kommunikasjon i parforhold (Appendix I)

 

Appendix II

Ko-morbiditet og parterapi (Appendix II)