Gottman parterapi

Innhold

Følgende dokumenter er oppdatert og tildels betydelig endret, redaksjonen ble avsluttet. Disse endringene er innarbeidet i manualen, som du finner på neste side.

På grunn av strenge rettighets-bestemmelser er alle dokumentene passordbeskyttet og forbeholdt de

som har deltatt på lisensert kurs i

Gottman parterapi.

 

 

Om Gottman parterapi

 

Den amerikanske psykologen John M.Gottman har drevet en omfattende parforskning i nærmere 40 år. Hans forskning er bredt anerkjent og ofte sitert. Han har studert mer enn 3000 forskjellige par og skrevet atskillige bøker og artikler for både et faglig og allment publikum. Han har lagt vekt på å studere par som får til et stabilt positivt forhold og å videreformidle denne kunnskapen. Som et resultat av forskningen mener han å kunne forutsi hvilken atferd og hvilke holdninger som vil føre frem til et godt og stabilt forhold, og hvilke som vil kunne føre til brudd.

 

Julie Schwartz Gottman forteller i The Marriage Clinic Casebook (2004) at hun og mannen på begynnelsen av 90-tallet fikk ideen om at de burde overføre forskningsresultatene til en terapimetode. Forskeren og klinikeren begynte å samarbeide, og startet på oppbyggingen av "The Marriage Clinic" i Seattle, Washington. De samlet en tverrfaglig gruppe klinikere med forskjellig teoretisk bakgrunn, som for eksempel objektrelasjonsterapi, atferdsterapi og systemterapi til en dialogdugnad. I samarbeid bygde de opp metoden ut fra data fra forskningsfunn og terapiteori, men la vekt på at de ikke skulle være dogmatiske. De dro veksler på andres arbeider, som D. Wile, og S. Johnson og forskere som D.Baucom, A.Christensen, D.O'Leary og D.Sneyder.

 

Tilnærmingen bygger på "The Sound Relationship House Theory" (Det gode, robuste huset) og har fått benevnelsen "Gottman Method Couples Therapy" (1999). Den er en integrert og bred metode i stadig utvikling.

 

Gottman ser for seg at forskere og klinikere over landegrensene arbeider sammen, deler data, deler ideer og skaper nettverk fra forskjellige perspektiver. Slik kan en finne de beste tilbudene for par, heteroseksuelle og homoseksuelle, som trenger å arbeide med sitt forhold. Tilnærminger og metoder baserer seg på forskning, klinisk praksis og samarbeid mellom forskere og klinikere.

 

Karin Barth

Olea Smtih-Kaland

Svein Skjøtskift